Vastgoedrecht

Rohe is bijzonder goed thuis in het vastgoedrecht. Dit geldt zowel het civiele als het bestuursrechtelijk georiënteerd vastgoedrecht. Rohe kan u bijstaan in onder meer huur en verhuurkwesties, verder adviseren we over (tijdelijke) huisvesting aanneming en ontwikkeling. Ook hebben we ruime ervaring met het begeleiden van vergunningtrajecten en bestemmingsplanprocedures.

Contactpersonen Jonathan Barth, Martijn Diepenhorst en Wyke de Vos