Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, financiert, structureert, koopt of verkoopt, komt in aanraking met het ondernemingsrecht. Wij helpen u bij de risico beheersing, onderhandeling en afronding van de transactie. In veel situaties is samenwerking met andere disciplines een must.
Wij adviseren en procederen als het nodig is over joint ventures, maatschappen en andere samenwerkingsverbanden, (internationale) distributie en agentuur, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersconflicten en bedrijfsopvolging. Voor (semi)publieke instellingen hebben wij bijzondere expertise bij hun samenwerkingsvormen, zoals steunstichtingen of bijzondere maatschapsvormen.

Contactpersonen Maarten Hilberdink en Jonathan Barth