Insolventie

Wij adviseren schuldeisers, bestuurders en bedrijven in moeilijkheden over hun (al dan niet toekomstige) positie jegens de curator. Wij treden niet op als curator.

Contactpersoon Jonathan Barth