Handelsrecht

Nederland kent een aantal grote logistieke knooppunten, zoals de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en Luchthaven Schiphol. Langs deze hubs passeren jaarlijks miljoenen kilo’s goederen waar veel handelsrelaties aan ten grondslag liggen. Rohe Advocaten adviseert over verschillende vormen van commerciële contracten, zoals distributie, agentuur en franchising, koop- en verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid en bouwcontracten. Daarnaast behandelt Rohe Advocaten ook het aanverwant verzekeringsrecht, het betalingsverkeer en incassogeschillen.

Het handelsrecht kent vaak een internationale component. Internationale handelscontacten leiden, als een conflictoplossende aanpak geen resultaat oplevert, ook vaak tot procedures. Wij staan veel buitenlandse cliënten bij in procedures in Nederland en merken ook dat onze aansturing van buitenlandse advocaten voor onze Nederlandse cliënten een toegevoegde waarde heeft.

Contactpersonen Jonathan Barth en Maarten Hilberdink