Rechtsgebieden

Werkervaring

Na haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht trad Wyke in dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 2006 werd Wyke bestuursrechtadvocaat bij NautaDutilh binnen de overheids- en vastgoedpraktijk. Sinds juni 2014 voert Wyke haar eigen bestuursrecht/omgevingsrechtpraktijk. Per 1 januari 2017 is zij als partner toegetreden tot Rohe Advocaten.

Wyke is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het milieurecht, in het bijzonder de (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden.

Zij adviseert, onderhandelt, bemiddelt en procedeert regelmatig over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, monumenten, welstand en grondexploitatie en bijbehorende milieuaspecten (geluid, bodem, natuur etc). Naast projectontwikkelaars, ondernemers, makelaars en vastgoedbeleggers staat Wyke ook overheden en belangengroepen bij.

Wyke adviseert en procedeert ook regelmatig over het algemeen bestuursrecht zoals handhaving-, subsidie- en APV-kwesties (waaronder exploitatie van horeca). Daarnaast is zij actief op het gebied van het ambtenarenrecht. Zij is coauteur van het handboek Ambtenarenrecht Toegelicht.

Contact

020 737 0128
wyke@roheadvocaten.nl

Wyke de Vos